Επικοινωνία

Accounting & Finance Ε.Ε.

Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Εσωτερικός Έλεγχος, Διεθνοποίηση, Επενδύσεις στην Ελλάδα, Λογιστικά, Φοροτεχνικά & Νομικά θέματα

Ορφανίδου 1, 546 26 Θεσσαλονίκη

τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 545 678 - af@a-f.gr