Αντιστάθμιση Κινδύνου - Hedging

A&F - Αντιστάθμιση Κινδύνου - Hedging

Προστατεύστε την επιχείρησή σας από τους εμπορικούς και συναλλαγματικούς κινδύνους

Η Acounting & Finance EE γνωρίζοντας πολύ καλά τους εμπορικούς και συναλλαγματικούς κινδύνους που ελλοχεύουν από μία παγκόσμια δραστηριοποίηση αλλά και από τη διακύμανση της ισοτιμίας των νομισμάτων, συνεργάζεται με την Εθνική Χρηματιστηριακή (μέλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας) και προτείνει σύγχρονα και ευέλικτα χρηματοοικονομικά προϊόντα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας με στόχο αφενός στη βελτίωση της ρευστότητάς σας και αφετέρου στην εξάλειψη του συναλλαγματικού και εμπορικού κινδύνου, εξασφαλίζοντας την εγγυοδοσία σας στις διεθνείς σας συναλλαγές.

Η γνώση και η εμπειρία των στελεχών της που προέρχονται από τον χρηματιστηριακό χώρο δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για μία σωστή συνεργασία με την Εθνική Χρηματιστηριακή κάνοντας την Acounting & Finance EE, τη μοναδική εταιρία στην Ελλάδα που μπορεί να ανταποκριθεί ταυτόχρονα σε τρεις αλληλένδετους τομείς επιχειρησιακών αναγκών:

 • Λογιστικά θέματα
 • Φοροτεχνικά θέματα και
 • Αντιστάθμισης Κινδύνου

Αν δραστηριοποιήστε στο διεθνή χώρο είτε ως εισαγωγέας είτε ως εξαγωγέας και οι εμπορικές σας πράξεις είναι σε ξένο νόμισμα, τότε αναλαμβάνετε ένα οικονομικό ρίσκο ενώ υπάρχει η επιλογή της χρήσης διαφόρων χρηματοοικονομικών εργαλείων όπως τα παρακάτω (ενδεικτικά) για την προστασία σας:

 • Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Futures
  • Currency futures: είναι συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης με υποκείμενο μέσο μία συναλλαγματική ισοτιμία (ζεύγος νομισμάτων)
  • Commodity Futures: είναι συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης με υποκείμενο μέσο ένα είδος εμπορεύματος
 • Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)
  Ενδεικτικά, τα υποκείμενα μέσα μπορεί να είναι εμπορεύματα, νομίσματα, επιτόκια, χρηματιστηριακοί δείκτες.
  • Currency option: Δικαίωμα προαιρέσεως με υποκείμενο μέσο μία ισοτιμία (ζεύγος νομισμάτων)
  • Interest rate option: Δικαίωμα προαιρέσεως με υποκείμενο μέσο ένα επιτόκιο αναφοράς, όπως EURIBOR, LIBOR κ.τ.λ.
  • Commodity option : Δικαίωμα προαιρέσεως με υποκείμενο τίτλο κάποιο εμπορεύσιμο αγαθό (commodity), όπως χρυσός, πετρέλαιο κ.τ.λ.
 • Προθεσμιακές Συμβάσεις - Forwards
  Απευθύνονται σε επενδυτές με ανάγκη διαχείρισης συναλλαγματικού κινδύνου από δανειακές υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα, εισαγωγικές-εξαγωγικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις με ροές κεφαλαίων από το εξωτερικό σε συνάλλαγμα και ναυτιλιακές εταιρείες με έσοδα σε συνάλλαγμα (κυρίως δολάρια).

Επικοινωνήστε μαζί μας για μία αναλυτική παρουσίαση!