Νομική Υποστήριξη

A&F - Νομική Υποστήριξη

Αντιμετωπίζοντας ιδιαίτερα πολύπλοκες υποθέσεις που χρίζουν εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης και στο πλαίσιο της συνεχόμενης εξέλιξής μας προχωρήσαμε στη σύναψη αποκλειστικής σύμβασης συνεργασίας με  ένα από τα πιο γνωστά δικηγορικά γραφεία στην Ελλάδα, την εταιρεία Δαράς-Γεωργιάδης και Συνεργάτες.

Πλέον, η διαχείριση και των πιο δύσκολων υποθέσεων γίνεται στρατηγικά και οργανώνεται μέχρι την πιο μικρή λεπτομέρεια, ολιστικά.

Επτά νομικοί σύμβουλοι και ένας συμβολαιογράφος πλαισιώνουν την ομάδα μας με συμπληρωματικές δεξιότητες και τεχνογνωσία. Στο βασικό πελατολόγιο της Δαράς-Γεωργιάδης και Συνεργάτες εντάσσονται εταιρίες εισηγμένες στην Κύρια και στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και μία σειρά σημαντικών μη εισηγμένων στο Χ.Α.Α. εταιριών, οι οποίες είτε είναι συγγενικές, εταιριών του εξωτερικού  είτε  ελληνικές εταιρίες από διάφορους τομείς της αγοράς.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι τομείς εξειδίκευσης περιλαμβάνουν:

  • Αστικό Δίκαιο
  • Ασφαλιστικό Δίκαιο
  • Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εμπορικό Δίκαιο
  • Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς
  • Εργατικό Δίκαιο
  • Τραπεζικό Δίκαιο
  • Φορολογικό Δίκαιο
  • Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Διοικητικό Δίκαιο - Υποθέσεις Ελεγκτικού Συνεδρίου