Συμβουλευτική Στρατηγικής & Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

 • Αξιολόγηση χρηματοοικονομικής λειτουργίας
 • Σχεδιασμός, εφαρμογή & έλεγχος προϋπολογισμού (budgeting)
 • Συστήματα κοστολόγησης
 • Σχεδιασμός και ανάλυση ταμειακής ροής (cash flow)
 • Σχεδιασμός συστημάτων εσωτερικής πληροφόρησης και αναφορών (MIS)

Συμβουλευτική Αναδιάρθρωσης

 • Σχεδιασμός & Υλοποίηση δράσεων εξυγίανσης
 • Χρηματοικονομική Αναδιάρθρωση Δανεισμού
 • Αναχρηματοδοτήσεις, Καθοδήγηση & Υποστήριξη επαναδιαπραγμάτευσης δανείων

Στρατηγική Ανάπτυξη

 • Επενδύσεις στην Ελλάδα
 • Εξαγορές
 • Αποσχίσεις
 • Αποτιμήσεις, Εκτιμήσεις
 • Συγχωνεύσεις, Απορροφήσεις
 • Άντληση δανειακών κεφαλαίων
 • Ιδιωτικά Επενδυτικά κεφάλαια

Επιχειρησιακή Διοίκηση

 • Επιχειρηματικά σχέδια (Business plans)
 • Μελέτες σκοπιμότητας-Βιωσιμότητας
 • Πιστωτική πολιτική & Διαχείριση Απαιτήσεων
 • Διαχείριση Επιχειρησιακής Απόδοσης (Business Performance management)
 • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
Συμβουλευτική Στρατηγικής & Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Οι αγορές δεν είναι ποτέ σταθερές. Αλλάζουν. Όμως, στο σημερινό μας παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, οι αλλαγές αυτές είναι πιο συχνές και λιγότερο προβλέψιμες απ’ότι στο παρελθόν. Αυτό σημαίνει ότι:

 • Οι ευκαιρίες χάνονται και αναδύονται και
 • κάθε επιχείρηση πρέπει να εξελίσσεται σε ότι αφορά στη στρατηγική και λειτουργική της ωριμότητα και ευελιξία.

Στην Accounting & Finance E.E μπορείτε να απευθυνθείτε με σιγουριά για θέματα που αφορούν στην οικονομική ανάπτυξη της επιχείρησή σας. Οι σύμβουλοί μας θα συζητήσουν μαζί σας τις απόψεις σας και τους στόχους σας, θα αναλύσουν το ευρύτερο αγοραστικό περιβάλλον, την οργανωτική ωριμότητα της επιχείρησής σας - μαζί με τα οικονομικά σας στοιχεία - και θα σας προτείνουν εφικτές και κυρίως βιώσιμες λύσεις.

Εστιάζουμε στις λέξεις ‘εφικτές’ και ‘βιώσιμες’ διότι δεν επιδιώκουμε έργα χωρίς Αξία.

Κοιτάζοντας τις υπηρεσίες μας θα ανακαλύψετε ότι καλύπτουμε όλο το φάσμα της Στρατηγικής και Επιχειρησιακής ανάπτυξης. Πράγματι! Μπορούμε να σας στηρίξουμε από τη συγγραφή ενός επιχειρηματικού σχεδίου και την εξεύρεση συνεργατών μέχρι την πλήρη συμβουλευτική υποστήριξη για εξαγορές-συγχωνεύσεις ή διεθνοποίηση ως και την ίδρυση της εταιρείας σας με τα ανάλογα σχέδια μάρκετινγκ και χρηματοδότησης. 

Αν αναρωτιέστε τι επιλογές μπορεί να υπάρχουν στην Ελληνική αγορά, μπορούμε να σας πούμε το εξής: Η ελληνική αγορά είναι μία εχθρική αγορά και στις εχθρικές αγορές υπάρχουν ευκαιρίες μόνο για τους επιχειρηματίες που κάνουν τα σωστά πράγματα, σωστά. Υπάρχουν καινοτόμοι παραγωγοί, διάθεση για δουλειά και έμπειρα στελέχη. Αυτό που λείπει είναι η γνώση εξειδικευμένων εργαλείων και πρακτικών διοίκησης.

Οι σύμβουλοί μας μπορούν να σας συμβουλεύσουν και να σας στηρίξουν αποτελεσματικά σε κάθε σας βήμα.

Δείτε τις υπηρεσίες μας και επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τα θέματα που σας απασχολούν.